Dorpse nieuwbouw in Wemeldinge

Dorpse karakteristiek.

Op de locatie van autogarage De Witte te Wemeldinge wordt een herontwikkeling voorgesteld met 9 grondgebonden woningen en 10 appartementen. Een nieuw stukje dorp wat de bestaande karakteristieken qua maat, schaal en korrel respecteert en aansluit op toekomstige ontwikkelingen. De nieuwe verbinding van de achterliggende straten met de Boulevard creëert ruimte voor het maken van een bescheiden accent met een gebouw in 3 lagen en een terugliggende toplaag. Hiernaast komen met een spatie gevormd door de inrit van het parkeren 9 rijwoningen.

  • Nieuwbouw woningen en appartementen.
  • Wemeldinge
  • I.s.m. Idea Compact 

Geleed, geperforeerd blokje.

Het appartementengebouw krijgt een gelede massavorm die de schaal hierdoor laat aansluiten op de omgeving. De inspringende toplaag geeft expressie aan het silhouet van het gebouw wat van grotere afstand waarneembaar is. Op het maaiveld krijgt het een groene omzoming en vormen halfhoge hagen een subtiele overgang van openbaar naar privé. Centraal is de entree gepositioneerd die ingetogen maar ruimtelijk krachtig de bewoners welkom heet met een inpandige portiek die overgaat in een ruime hal. De buitenruimtes van de appartementen maken integraal onderdeel uit van de gevel compositie en geven door de gemetselde penanten het gebouw diepte en plastiek. Grote ramen bieden uitzicht op de haven en vergezichten over de Oosterschelde.

Charmante Nonchalance.

Met de verspringingen in de voorgevelrooilijn, de verschillende kaprichtingen en bouwhoogtes krijgen de woningen een bewust charmante nonchalante setting . Die door subtiele compositie van topgevels, langskappen en gemetselde dakkapellen naadloos aansluiten op het ritme van de bestaande structuur van woningen achter de dijk. De voortuinen met hagen zetten de woningen met hun voordeur in het groen en geven privacy.  Locatie specifiek aan de woning plattegronden is dat ze zijn aangepast op de positie achter de dijk. De leefruimtes zijn als het ware opgetild boven de dijk en bieden terloops uitzicht op de haven.

Arjan Welschot Architectuur heeft veel ervaring met bouwen binnen de complexe context van een dorp of stad. Goede voorbeelden van een zorgvuldige inpassing zijn:

Binnenstedelijke herbestemming Bergen op Zoom.

De Dunant.

Appartementen boven de winkel.